CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ

Khi bạn liên hệ mua sản phẩm, thông tin cá nhân mà thuanankids.com thu thập bao gồm:

1. Họ và tên

2. Số điện thoại

3. Địa chỉ email

Ngoài thông tin cá nhân là các thông tin về sản phẩm:

4. Tên sản phẩm

5. Số lượng đặt hàng

6. Thời gian giao nhận hàng

7. Địa chỉ giao nhận hàng

Tại thuanankids.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách hàng là rất quan trọng, 

thuanankids.com cam kết sẽ giữ bí mật những thông tin mà khách hàng đã cung cấp trên website của chúng tôi.

thuanankids.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.

thuanankids.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau:

  • Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng
  • Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại
  • Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.